Hjälp oss att hjälpa utsatta barn

FN:s barnkonvention, som skrivits under av 196 länder, består av bestämmelser om barns mänskliga rättigheter. Konventionen innehåller 54 artiklar som har som syfte att skydda och främja ett gott liv för barnet.

Läs mer

Tyvärr får alla barn trots det inte en bra start på livet.

Visste du till exempel att…

Rent vatten

Var femte barn har inte tillgång till rent vatten.

Sexuella övergrepp

Var femte barn har utsatts för sexuella övergrepp.

Arbeta

Var sjätte barn tvingas arbeta.

Katastrofzon

Var fjärde barn bor i en konflikt- eller katastrofzon.

Uppdragbarn.se är en hemsida om välgörenhetsorganisationer som jobbar för att främja och stödja barnkonventionen och barns rättigheter.

Vi berättar hur du kan bidra till att hjälpa barn i nöd, nära som långt borta.