Välgörenhetsorganisationer för barn och unga

Med vår guide hittar du världens bästa välgörenhetsorganisationer – och garanterat en för just dig.

Läs mer

World Childhood Foundation

Vad är World Childhood Foundation?

World Childhood Foundation – eller bara Childhood – är en stiftelse som grundades av Drottning Silvia 1999. Förutom i Sverige verkar Childhood i Brasilien, Tyskland och USA.

Vad gör World Childhood Foundation?

Childhood stödjer cirka 100 olika projekt under andra organisationer i 17 länder. Målgruppen för dessa projekt är utsatta barn: gatubarn, barn som varit med om övergrepp, barn i samhällets vård och familjer i riskzonen.

Unicef

Vad är Unicef?

Unicef – United Nations Children’s Fund – är Förenta Nationernas barnfond som grundades 1946. Idag är Unicef verksam i över 190 länder.

Vad gör Unicef?

Unicef har sitt främsta fokus på att bekämpa fattigdom, göra katastrofarbete och skydda och främja barns rättigheter till ett tryggt liv utan våld och övergrepp. Utöver det är även utbildning, jämställdhet, HIV/aids och opinionsbildning för barns rättigheter centrala agendor för Unicef.

Rädda Barnen

Vad är Rädda Barnen?

Rädda Barnen är en internationell organisation med 30 verksamma medlemsorganisationer i över 120 länder. Rädda Barnen har varit verksam sedan 1919.

Vad gör Rädda Barnen?

Fokus för Rädda Barnen är att motarbeta barnarbete, barnfattigdom, sexuella övergrepp mot barn, barnpornografi och barnmisshandel. Detta gör organisationen genom att skicka volontärer, bidrag och mat till människor och samhällen i behov.

Röda Korset

Vad är Röda Korset?

Röda Korset är en internationell humanitär rörelse som grundats 1863. Idag har Röda Korset ca 97 miljoner anställda, medlemmar och volontärer världen runt.

Vad gör Röda Korset?

Röda Korset är en katastroforganisation som riktar sitt fokus enligt behov. Bland annat delar de ut mat, förebygger katastrofer och erbjuder stöd vid kriser. Deras projekt Världens barn är ett samarbete mellan flera humanitära organisationer och jobbar för att barn i alla länder ska ha rätt till utbildning, ett friskt liv och en värdig framtid.

Plan International och Plan Sverige

Vad är Plan?

Plan International är en av världens största och äldsta internationella barnrättsorganisationer. Plan International grundades 1937 och är idag verksam i 72 länder i Latinamerika, Afrika och Asien.

Vad gör Plan?

Plan jobbar för barns rätt till utbildning, hälsa och skydd från övergrepp och våld. Dessutom hjälper Plan barn som drabbats av katastrofsituationer. Organisationen jobbar även för att staterna ska ta ansvar för att barns rättigheter efterlevs.

Sos Barnbyar

Vad är Sos Barnbyar?

Den internationella organisationen Sos Barnbyar grundades 1949 efter andra världskriget som ett alternativ till barnhem för föräldralösa barn.

Vad gör Sos Barnbyar?

Barnbyarna erbjuder trygga och stabila hem för föräldralösa barn. De bor tillsammans med anställda bymammor och får en trygg och stabil barndom tills de är redo att flytta hemifrån. Dessutom bedriver Sos Barnbyar ungdomsboenden, skolor, vårdinrättningar och social verksamhet i förebyggande syfte.