Familjehem – alla familjehem gör skillnad

Vad är familjehem?

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar, har möjlighet att komma till ett så kallat familjehem. Ett familjehem är helt vanliga familjer som öppnar upp sitt hem för barnet. På goteborg.se kan du läsa mer om familjehem och dess olika områden.

Läs mer

Socialtjänstens ansvar

Det är socialtjänsten som har ett övergripande ansvar för att ett barn får den omsorg som han/hon behöver. Socialtjänsten har också ett uppdrag att hela tiden hålla löpande uppföljningar hur barnet trivs och har det i sitt familjehem.

Vanliga orsaker till att barn hamnar i ett familjehem

 • Föräldrarna har missbruk
 • Föräldrarna är sjuka
 • Föräldrarna har psykisk ohälsa
 • Andra anledningar till att föräldrarna inte kan ta hand om barnet
 • Barnet i fråga har själv problem som den biologiska familjen inte kan ta hand om

Att vara familjehem kan handla om att:

 • Bidra till att göra ett barns vardag bättre
 • Hjälpa barnet med sin skolgång
 • Stötta barnet i sin kontakt med föräldrar och vänner
 • Samarbeta med barnens föräldrar
 • Informera socialtjänsten om hur barnet har det

Barnets kontakt med föräldrarna

Familjehemmet har ett ansvar att alltid tillåta barnet hålla kontakt med sin familj eller släkt om detta önskas. Familjehemsföräldrarna ska jobba för att barnet och sin egen familj att få en bra kontakt.

Barnens rättigheter

 • Vara delaktig i frågor som rör barnet
 • Få information som rör en själv
 • Mötas med vänlighet och respekt
 • Får vara öppna och ärliga med hur barnet känner för sitt familjehem
 • Bli lyssnad på
 • Få möjlighet till rätt utbildning
 • Få den sjukvård som behövs
 • Få läsa anteckningar som rör barnet

I en artikel på ivo.se kan du läsa mer om barnens rättigheter i familjehem.

Hur är det att vara familjehem?

Att vara familjehem kan många gånger vara både tålamodskrävande och energikrävande. Det kan också ge dig väldigt mycket tillbaka att vara stöttning för ett barn i behov. Många barn och ungdomar kan ha mycket bagage med sig, vilket kan vara en stor utmaning för familjehemmet. Har du dock tålamod och tid för barnet, kommer du finnas till som en stöttepelare för att få en person rätt på banan, vilket kommer bidra till mycket glädje och kärlek. På kronangruppen.se kan du läsa mer om hur det är att vara familjehem och vad du kan uppleva som extrafamilj.

Krav på familjehem

 • Du ska vara en trygg vuxen med tid, engagemang och tålamod
 • Du ska ha ordnad ekonomi och tillvaro
 • Barnet ska få ett eget rum
 • Du är positivt inställd på att ha ett nära samarbete med socialtjänst, biologisk släkt, skola och vård
 • Du ska inte finnas med i belastningsregistret
 • Ni är fullt friska och arbetsföra
 • Ni ska inte ha några större förändringar i livet planerade, så som flytt, längre resa eller studier

Hur blir man familjehem?

För att bli familjehem behöver du ingen särskild utbildning. Det viktigaste är att du har en trygg och stabil tillvaro för barnet i fråga. Vill du och din familj bli ett familjehem görs först en utredning som innehåller bland annat ett hembesök och kontroll i olika register för att sedan bedöma om ni passar för det utvalda uppdraget, samt motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på ett familjehem. Vill du bli familjehem? På kronangruppen.se kan du enkelt och smidigt anmäla intresse om att bli familjehem.

Att tänka på om du vill bli familjehem

 • Har du/ni tid, tålamod och plats för barn som har stora problem och svårigheter?
 • Kan du/ni tänka er att arbeta ihop med biologiska föräldrar som också har svårigheter?
 • Hur kommer du/ni hantera ett avslut?

Populära frågor gällande familjehem

Hur många barn får man han i familjehem?

Det finns idag inga tydliga riktlinjer på hur många barn du får ta emot. Den placerade kommunen har dock ett placeringsansvar och först utreda och bedöma familjehemmet om detta är tillräckligt lämpligt för att ta emot fler barn.

Finns det någon åldersgräns för att bli familjehem?

Nej, det finns ingen specifik åldersgräns för att bli familjehem, utan mer krav på vad du som föräldrahem ska erbjuda. Men vanlig ålder på familjehem är åldern 25-55 år,

Kan man vara familjehem om man är ensamstående?

Ja det finns inga hinder för det. Lämpligt boende väljs utifrån vad barnet har för behov och familjens resurser för detta.

Måste man bo i samma kommun som barnet?

Nej det behövs inte. Men vanligtvis kollar man efter boende på max två timmar bort.

Kan man bli familjehem trots att man jobbar heltid?

Ja du kan jobba heltid samtidigt. Dock behöver du under en period vara hemma med barnet. Du ersätts då istället av socialtjänsten.

boden.se kan du se mer vanliga frågor som rör just familjehem.